Over Mofundus

Mofundus

Mofundus heeft een traditie van 25 jaar resultaatgericht werken ten behoeve van mens- en organisatieontwikkeling op (inter)nationaal niveau. Movere is "bewegen" en fundus betekent "fundament". Wij zien de mens als fundament van uw organisatie en het is ons specialisme om mensen zichzelf in beweging te laten zetten. Dat is ons uitgangspunt in de opleiding van werkenden.

Onze kernactiviteiten bestaan uit kennisoverdracht en -toetsing, praktijktraining, interim (project)management en onderzoek.

Waarom zijn opdrachtgevers tevreden over hun samenwerking met Mofundus?

Wij hanteren duidelijke afspraken en houden ons daaraan. Onze betrouwbaarheid wordt geroemd en dat geldt met name voor het behalen van gewenste resultaten. De jarenlange ervaring in opleiding van werkenden vertaalt zich in eenvoudige en efficiënte oplossingen voor vraagstukken rondom mens- en organisatieontwikkeling. Innovatie van gebruikte technieken en communicatievormen zijn de ruggengraat van onze onderneming. Wij werken nauw samen in vele netwerken.

Wat zijn onze kernwaarden?

Betrouwbaarheid, Innovatief, Professionaliteit, Resultaatgericht, Duurzaam

Hoe ervaart u dat?

 • Wij komen na wat we beloven.
 • Wij zijn permanent zichtbaar met vernieuwende producten en diensten in verschillende branches.
 • Wij volgen jaarlijks interne en externe opleidingen in en buiten ons vakgebied.
 • Wij laten ons belonen voor behaalde resultaten.
 • Wij bieden onze schriftelijke communicatie digitaal aan.
 • Wij weten wat de opleiding van werkenden voor een organisatie met zich meebrengt, en denken daarin graag met u mee.
Lees meer
image

Werkwijze

Succesvol methodisch samenwerken

Onze werkwijze tijdens een beroepscursus is gericht op de daadwerkelijke implementatie van gedragsverbetering van mensen in een organisatie. Dit bereiken wij door:

a. Het creëren van eigenaarschap van verschillende programmaonderdelen door zoveel als wenselijk werknemers in het verbeterproces te betrekken. Het gezamenlijke opgebouwde programma voldoet aan alle kenmerken voor resultaatgericht ontwikkelen. Een beroepscursus met input vanuit het vakgebied. Dát is praktijkgericht opleiden.

b. De blended learning methode is de spil in onze aanpak. In het praktijkgericht opleiden laten we eerst de theoretische kennis opdoen via het online kennis- en leerplatform Zivier, dan groepsgewijs oefenen vanuit praktijksituaties en vervolgens verdere optimalisatie. Deze leermethode is zeer effectief.

c. Onze enthousiaste begeleiding wordt gekenmerkt door duidelijke afspraken, heldere feedback en plezier. Wij werken met de sterkten van deelnemers en dragen punten ter verbetering aan om te excelleren. De begeleiding kan in verschillende vormen gegeven worden met gebruikmaking van verschillende communicatieve kanalen.

d. Praktijkgericht opleiden betekent voor ons gebruik maken van bestaande verbetermodulen die aangevuld worden met situationele aandachtspunten. Zo houden wij de kosten van uw beroepscursus laag en het rendement hoog.

Lees meer

Team

Interim werk en blijvend resultaat

Ons Mofundus team bestaat uit professionals met veel ervaring. In de Grote Winkler Prins uit 1959 staat professionalisme als een sportbeoefening waaruit men rechtstreeks of indirect geldelijk of ander materieel gewin trekt. Werken bij Mofundus als professional is inderdaad topsport.

Wij bedrijven onze topsport als ondernemer in een toppresterend team, waarbij resultaatgerichtheid voor onze relaties en daarmee onszelf op de eerste plaats staat. Wij zijn het aanspreekpunt met een specialisme in onderzoek, verbetermanagement en/of online leren gekoppeld aan praktijkgerichte training.

Wij hebben echt belangstelling voor onze relaties. Wij ontzorgen u graag en vinden ons vak gewoon hartstikke leuk. Daarom willen we er ook in excelleren!

Wij zijn bovendien mentor van andere collega's en zorgen voor een daadwerkelijke bijdrage in de ontwikkeling van onze diensten en producten.

De markt herkent ons als specialisten, die waarmaken wat beloofd is. Niet meer en zeker niet minder! Ook herkent men ons als publicist met publicaties van eigen hand. Wij zijn voorbeeldig in ons optreden, want alleen goed voorbeeld doet goed volgen. Onze Mofundus waarden en normen zijn voor ons leidend en iedereen mag ons daar ook op aanspreken.

Onze communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en wij spreken uitstekend Engels en een tweede Europese taal naast onze moedertaal. Uiteraard schuwen wij reizen niet en zijn wij werkzaam op verschillende locaties.

Elke samenwerking is op de één of andere manier een keer eindig en wij hechten waarde aan het ambassadeurschap van onze oud-collega's. Iedereen kan dan terugkijken op een geweldige tijd in een toppresterend team met een vruchtbare samenwerking. Wij zijn trots op deze periode van verbondenheid.

Lees meer

De toekomst schrijft geschiedenis

Wij zijn in 1992 met enkele vrienden onze activiteiten gestart en vanaf 2003 is de huidige ondernemingsnaam vastgelegd. De grote organisatorische flexibiliteit mag blijken uit de resultaten die wij samen met onze relaties behalen. Door grote en kleine opdrachten in economisch goede en minder goede tijden en door innovatieve productontwikkeling is Mofundus geworden wat wij zijn: een Europese organisatie met een effectief netwerk en toonaangevend in blended learning.

Ook voor de komende jaren zijn er prima vooruitzichten met baanbrekende innovaties. Denkt u eens aan het kennis- en leerplatform Zivier, waarmee wij de permanente educatie tegen extreem lage kosten voor iedereen mogelijk maken.

Missie en Visie - Geen succes zonder U

Wij geloven in de noodzaak van permanente educatie van alle mensen om binnen hun huidige en toekomstige functie goed te kunnen (blijven) functioneren. Opleiden en onderwijs bestaan uit twee componenten: het opdoen en het leren toepassen van kennis. Toegepaste kennis en kunde is bepalend voor succesvol functioneren. Werknemers opleiden vormt hier geen uitzondering op.

Kennisoverdracht bieden wij iedereen aan op elk moment van hun eigen keuze. Het verkrijgen van kennis verloopt via het online platform Zivier, waarin veel specifieke kennis is opgenomen in zoveel mogelijke talen en waarin alle facetten van online leren samenkomen. Opleiding en onderwijs wanneer het ú uitkomt.

De gerichte praktijktraining zorgt vervolgens voor het succesvol kunnen toepassen van deze kennis. Zowel kennisoverdracht als praktijktraining zijn in onze visie onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering en wij faciliteren graag onze opdrachtgevers die hun werknemers willen opleiden.

Innovatie van gebruikte technieken en materialen leiden tot milieubesparende en succes verhogende resultaten. Door webbased toepassingen verminderen wij fysiek reizen en onze materialen zijn voornamelijk digitaal. Opleiding en onderwijs anno 21ste eeuw.

Door onze prijsstelling is onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, waarbij ook mens- en organisatie ontwikkelingen in hulpbehoevende omgevingen mogelijk gemaakt worden.  Iedereen kan gebruiken maken van onze totale dienstverlening of delen daarvan. Opleiding en onderwijs moet tenslotte voor iedereen toegankelijk zijn, of het nu privé is of wanneer u uw werknemers wilt opleiden.

Daarbij moet samenwerking met Mofundus leiden tot het ontzorgen van opdrachtgevers. Meer succes en minder zorgen! Door onze jarenlange ervaring in opleiding en onderwijs weten wij wat ons te doen staat. Meer succes en minder zorgen! Naast het opleiden van uw werknemers  nemen wij graag taken op ons als administratie ten behoeve van het ontwikkelproces en bijvoorbeeld het volledige abonnementenbeheer.

Wij zien de interculturele samenleving als groeiversneller op macro en micro niveau. Juist door uitwisseling van ideeën en toepassingen komen vernieuwde toepassingen sneller binnen handbereik. Ons netwerk is internationaal en heeft het karakter van een topprestatie team.

Lees meer

Werken bij Mofundus - meer dan werk

Werken bij Mofundus is fantastisch en ook veeleisend. Meestal starten de nieuwe collega's met een uitgebreide interne opleiding. Wij geven iedereen vanaf het begin de ruimte om te excelleren en dat kan alleen met een grote mate van toegepaste kennis. Na uw universitaire of hogeschool opleiding en enige jaren ervaring als internationaal marketeer/salesverantwoordelijke en/of leidinggevende investeert u verder in uw toekomst.

Geen baan van negen tot vijf. Wel uitdagingen, heldere persoonlijke doelstellingen, vele workshops en verdere specialisatie.

Na uw succesvolle bijdragen bij onze relaties, aan ons bedrijfsresultaat, een bewezen intern mentorschap, erkenning vanuit de markt en tientallen publicaties over uw vakgebied bestaat de mogelijkheid, dat de partners van Mofundus u vragen, ook partner te worden. Partnerschap is geen functie; partnerschap schept verplichtingen, want partners zorgen voor elkaar en hebben oog voor het proces van "weten" en "waarde".

U bent initiatiefrijk, proactief, denkt in mogelijkheden, beheerst enkele talen uitstekend, een specialist in uw vakgebied en u weet om te gaan met moderne communicatiemiddelen. Uiteraard bent u beschikbaar als het nodig is, bent u in balans en een doorzetter. U bent plezierig in omgang, beschikt over empathie en ambitie en wilt graag anderen succesvol maken. U houdt van samenwerken, kunt zaken op papier zetten en weet anderen te stimuleren. Inderdaad u bent een duizendpoot met uitzonderlijke gaven. Daar zijn er niet zoveel van.....!

Mogelijk is dat de reden dat wij niet de grootste maar wel toonaangevend zijn!

Lees meer

Ervaring van onze klanten

Verbetering van het communicatieproces en het acteren rondom het functioneringsgesprek bij een 100.000+ gemeente in Nederland. Hierbij zijn ruim 900 werknemers en 70 managers betrokken geweest en de resultaten zijn op clusterniveau zichtbaar gemaakt. Het gehele proces heeft ongeveer 1,5 jaar geduurd.

"Mofundus heeft gezorgd voor een heldere aanpak en door de positieve wijze van feedback geven, heeft iedereen plezier gekregen in het werken aan en met competenties."

"Omzetverbetering door innovatief denken in een metaalverwerkingsbedrijf" stond als doelstelling aan de basis van het verbeterproces. Het toegepaste fullservice concept, waarin plaats was voor meten, opleiden, begeleiden en op nieuw meten, heeft in zes maanden het innovatieve denken sterk verbeterd. Mensen dachten in mogelijkheden in plaats van in problemen.

"Mofundus bood met het veeleisende programma een geweldige kans op verbetering en die hebben wij genomen. Met tussentijdse bijstellingen en duidelijke monitoring heeft de aanpak van best practice en lost cases ons meer succes gebracht dan waar wij op hadden gehoopt."

"Van productiegericht naar mensontwikkeling" is een belangrijke beweging in SW-land. Deze middelgrote organisatie bleek bij uitstek alle mogelijkheden te hebben om hieraan te werken. Door tijdelijke inzet op interim basis kon het proces succesvol versneld worden en medewerkers hebben hun enthousiasme voor de nieuwe methode van werken ook na de periode vastgehouden.

Na uw succesvolle bijdragen bij onze relaties, aan ons bedrijfsresultaat, een bewezen intern mentorschap, erkenning vanuit de markt en tientallen publicaties over uw vakgebied bestaat de mogelijkheid, dat de partners van Mofundus u vragen, ook partner te worden. Partnerschap is geen functie; partnerschap schept verplichtingen, want partners zorgen voor elkaar en hebben oog voor het proces van "weten" en "waarde".

U bent initiatiefrijk, proactief, denkt in mogelijkheden, beheerst enkele talen uitstekend, een specialist in uw vakgebied en u weet om te gaan met moderne communicatiemiddelen. Uiteraard bent u beschikbaar als het nodig is, bent u in balans en een doorzetter. U bent plezierig in omgang, beschikt over empathie en ambitie en wilt graag anderen succesvol maken. U houdt van samenwerken, kunt zaken op papier zetten en weet anderen te stimuleren. Inderdaad u bent een duizendpoot met uitzonderlijke gaven. Daar zijn er niet zoveel van.....!

Mogelijk is dat de reden dat wij niet de grootste maar wel toonaangevend zijn!

Lees meer

Onze klanten

 • ABNAMRO
 • ABT
 • Adecco
 • Adriaanse & van der Weel
 • Airport Eindhoven
 • Altana Pharma
 • Automatic Signal
 • BAT BT
 • BESI Bosch
 • Buk-Cera
 • Capgemini
 • CARIM
 • CBS
 • Convoi Europe
 • Crucell
 • Danzas
 • De Beer Lakfabrieken
 • Deltametaal
 • DLV
 • EDS
 • Eneco
 • Ericsson
 • Europol
 • Facilicom
 • Fico
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Epe
 • Gemeente Franekeradeel
 • Gemeente Harlingen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zutphen
 • Genap
 • Getronics
 • GGNet
 • Hapag Lloyd
 • Heineken
 • Hekkelman
 • HES Beheer
 • HITT
 • Hogeschool
 • Holland Colours
 • HP
 • Hudig & Veder
 • IBC
 • Kamer van Koophandel Rotterdam
 • KOAC-NPC
 • KPMG
 • KPN
 • KroeseWevers
 • Lage landen
 • LVN
 • Media Partners
 • Microsoft
 • Ministerie LNV
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Justitie
 • NCD
 • Nedag
 • Nedlloyd/Maersk
 • Nefkens
 • New York Pizza
 • NSI
 • NUON
 • oninklijke Auping
 • Overseas Drilling Ltd.
 • Pharma
 • Pharmachemie
 • Provinsie Friesland
 • Reliant
 • Robeco
 • Rosengrans
 • Schiphol Group
 • Seatrade
 • Sensire
 • SMIT International
 • Sportiom St.
 • TCPM
 • Translease
 • UMV
 • Universiteit Maastricht
 • Van Leeuwen Buizen
 • Vedior
Lees meer

Vacatures

Kansen zijn er altijd - u kunt ze ook maken

Iedereen, die zich in het profiel kan vinden zoals onder "werken bij Mofundus" is beschreven, nodigen wij uit contact op te nemen en dan vooral voor onderstaande vakgebieden:

Online lesmaterialen - het de componeren van bestaande lesprogramma's en samenstellen van nieuwe lesprogramma's in de leermethode van vraaggestuurd leren. Leren op basis van vragen is zeer motiverend als de kennis in verschillende vormen wordt gepubliceerd. Het voorbereiden van een online leerprogramma voor certificering vraagt nog extra aandacht, kennis en overleg.

Verkoop en Marketing - alle diensten en producten van Mofundus worden op gepaste wijze onder de aandacht gebracht van bestaande en potentiële relaties in binnen- en buitenland. Opdrachten voor gedragsverbetering, abonnementen voor Zivier, Audits en Onderzoeken en interim-opdrachten komen door uw inzet binnen handbereik.

Na uw succesvolle bijdragen bij onze relaties, aan ons bedrijfsresultaat, een bewezen intern mentorschap, erkenning vanuit de markt en tientallen publicaties over uw vakgebied bestaat de mogelijkheid, dat de partners van Mofundus u vragen, ook partner te worden. Partnerschap is geen functie; partnerschap schept verplichtingen, want partners zorgen voor elkaar en hebben oog voor het proces van "weten" en "waarde".

U bent initiatiefrijk, proactief, denkt in mogelijkheden, beheerst enkele talen uitstekend, een specialist in uw vakgebied en u weet om te gaan met moderne communicatiemiddelen. Uiteraard bent u beschikbaar als het nodig is, bent u in balans en een doorzetter. U bent plezierig in omgang, beschikt over empathie en ambitie en wilt graag anderen succesvol maken. U houdt van samenwerken, kunt zaken op papier zetten en weet anderen te stimuleren. Inderdaad u bent een duizendpoot met uitzonderlijke gaven. Daar zijn er niet zoveel van.....!

Mogelijk is dat de reden dat wij niet de grootste maar wel toonaangevend zijn!

Lees meer