Blog

 1. Handelen vanuit de toekomst

  "Of je scenarioplanning goed is geweest, blijkt niet uit de juistheid van je voorspellingen, maar uit de juistheid van je beslissingen" heeft Peter Schwartz ooit gezegd.

  Scenarioplanning was tot voorkort een redelijk tijdrovende bezigheid waaraan vooral teams van onze grote multinationals deelnemen. Nu is dit concept ook binnen handbereik van het MKB. De ontwikkelingen op economisch, sociaal, demografisch en cultureel terrein gaan snel en verlopen nauwelijks voorspelbaar.  Juist daarom is het krijgen van inzicht in alle mogelijkheden en het maken van daarop gebaseerde keuzes voor het energieke MKB van groot belang. Stelt u zich eens voor dat uw organisatie in 2015 nog succesvoller is dan nu en dat u daarvoor medeverantwoordelijk bent!

  Ook u bent in de gelegenheid van deze workshop "Kijken vanuit de toekomst" gebruik te maken. Meer informatie over dit stimulerende proces willen wij u graag aanbieden in een persoonlijk gesprek. Even bellen 0573 289010 en vragen naar Harry Vorenkamp

  Lees meer »
 2. Investeren in kennis

  Het aantal volwassenen, die werken en leren, neemt jaarlijks toe. Het bewustzijn over de noodzaak van permanente educatie om jezelf naar een hoger kennisniveau te brengen groeit. Uit eerder onderzoek van Masterbeurs blijkt ook de aanwezigheid van het versterkende effect van werken en leren.

  Oorzaken voor het groeiende bewustzijn worden gevonden in de veranderende werkomgeving. Strengere eisen, concurrentie tussen werkzoekenden, internationalisering en de focus op de kenniseconomie zijn enkele ontwikkelingen die hier aan ten grondslag liggen.

   

  Een leven lang leren is natuurlijk niet alleen weggelegd voor hoger opgeleiden. Ook op de werkvloer moeten mensen hun specialistische kennis actualiseren. Terug naar de schoolbanken is in veel gevallen niet nodig, want werken en leren valt zeer goed te combineren.

  Door het aanbieden van online leertesten zijn mensen in staat cognitieve en expliciete kennis op te doen op het moment van hun keuze en in hun eigen vertrouwde omgeving. Natuurlijk dient de aangeboden informatie in de leertest correct te zijn en ook de vorm dient aan te sluiten bij de voorkeurleerstijlen.

  Na het omzetten van informatie in kennis volgt de praktijkbegeleiding in organisaties. Deze vorm van leren wordt Blended Learning (soms ook wel hybride learning) genoemd.

  Investeren in kennis is met deze leermethode niet alleen de verantwoordelijkheid van werkgevers, die daarvoor overigens subsidies en fiscale voordelen kunnen krijgen. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de mens zelf; student of werkende!

  Wilt u als werkgever investeren in scholing? Wilt u leerlingen en medewerkers opleiden?

  Maak dan gebruik van al beschikbare regelingen, lesprogramma’s en online platformen. De combinatie van Blended Learning (Mofundus), Online Leertesten (Zivier) met veel generiek lesmateriaal (leertesten) en de mogelijkheid van specifieke leertesten biedt veel gemak en uitstekende resultaten.

  Maak opleiden goedkoper en biedt daarmee meer mogelijkheden voor opleiden!

  Lees meer »
 3. Workshop ‘Kennisontwikkeling met het oog op morgen'

  Met groot genoegen nodigen wij u uit voor onze gratis workshop ‘Kennisontwikkeling met het oog op morgen’.

  In deze workshop bieden wij u de nieuwste inzichten in: 

  • De stimulerende vorm van blended learning
  • Uw eigen kwalitatieve online kennis- en leerplatform
  • Kennismanagement en aantoonbare kennis                                 

  Kennisontwikkeling en –behoud in organisaties zal ook in de komende periode het verschil maken tussen succes en minder succes. Moderne leerprocessen motiveren uw medewerkers en maken individuele kennis aantoonbaar. De kosten van kennisoverdracht zijn minder dan het traditionele leren. De gegevens over opleidingen en kennisniveaus zijn direct voor handen.

  Aan het einde van de workshop ontvangt u van ons een voucher die u kunt verzilveren bij de inrichting van uw eigen kennis- en leerplatform met uw eigen look & feel.

  Uw deelname kunt u bevestigen direct via de telefoon 0573 289015, via de e-mail support@zivier.nl en/of via de Mofundus website tabje Trainingen

  U bent van harte welkom en wij serveren u graag een heerlijke high-tea terwijl u zich laat informeren.

  Lees meer »
 4. Blended Learning voor duurzaam werken

  Voor een internationaal productiebedrijf hebben wij een blended learning programma ontwikkeld, waarbij de kennis overgedragen wordt via het Zivier online leerplatform en de praktijk aan de hand van een real life studiecase wordt geoefend.

  Het programma gaat in september 2011 van start en heeft tot doel om het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van duurzame werkmethoden en bijbehorende persoonlijke houding te verhogen om daarmee 40% afvalvermindering te realiseren ten opzichte van voorgaande jaren.

  Lees meer »
 5. Online Ondernemen

  Met de ondertitel 'Niets moet, alles mag!' vindt de Masterclass Online Ondernemen plaats op 24 mei 2013 in het Postiljon Motel te Deventer. Stel vast hoe Online Ondernemen uw organisatie kan versterken!

  Geniet aansluitend van Online Ondernemen Ontmoet en verneem de ervaringen van anderen.

  Online Ondernemen is voor elke organisatie geschikt, doch dan moet het management verder durven kijken dan de webwinkel/website en gefragmenteerde social media.

  Goede  ondernemers maken gebruik van de gekozen online technische hulpmiddelen en stemmen deze onderling en op de gebruikers af. Natuurlijk weet u allang, dat het maken van een interactieve website niet zo heel moeilijk is. Het op de juiste wijze en door de juiste mensen laten beheren van de inhoud is al veel lastiger.

  De verkoopbinnendienst behoort te weten waar de verzoeken om informatie binnenkomen. Het bijhouden van data is essentieel voor het optimaliseren van uw inspanningen richting de markt. Het gebruik van de app om het werkproces te volgen is gemakkelijker, doch net even anders dan anders. Informatie die niet alleen of als eerste bij de directie ligt, doch líve' wordt aangeboden aan werknemers, geeft soms een andere hïërarchische beleving.

  Online Ondernemen is juist voorbehouden aan de traditionele onderneming. Die strategie raakt wel de gehele organisatie en vormt daarmee direct een aandachtspunt van het topmanagement.

  Niets moet, alles mag....maar wel op elkaar afgestemd.

  Uit recent onderzoek door Mofundus bljkt dat 80 procent van de ondernemers verwacht de komende twee jaar 20 procent meer omzet te hebben door gebruik van internettoepassingen. De kosten van informatievoorziening konden volgens deze ondernemers nog eens met 35 procent dalen. Mogelijk nog belangrijker is de verwachting dat de online toepassingen voor meer werkplezier zullen zorgen en beduidend minder reistijd.

  De Masterclass Online Ondernemen geeft alle inzicht in de online mogelijkheden voor een traditionele organisatie, zowel in een productieomgeving als in een dienstverlenende omgeving. Neem eens een kijkje op 'Online Ondernemen'.

  Lees meer »
 6. Actie Waardecoupon Online Cursus

  Bij elke inschrijving op een training van Mofundus ontvangt u een waardecoupon voor een extra online cursus naar keuze. Deze actie duurt tot 1 april 2013. De waardecoupon blijft 2 jaar na uitgiftedatum geldig.

  Mofundus heeft al haar opleidingen in het 'blended learning' leerproces vormgegeven. Daarbij maken wij gebruik van

  zowel online theorieleren als praktijk ervaringsleren. De voordelen zijn direct zichtbaar:

  • Kostenbesparing van 30-50 procent op bestaande opleidingsbudgetten
  • Stimulerende leervorm voor uw medewerkers met een hoog interactief gehalte
  • Direct aantoonbare kennis
  • De resultaatgerichte aanpak levert tastbare verbeteringen
  • Uw medewerkers kiezen de plaats en het tijdstip om bij te blijven bijleren

  Alle online cursussen worden aangeboden via het Zivier kennis- en leerplatform. U kunt direct na aanschaf van het lesmateriaal beginnen met het leren aan de hand van vragen en antwoorden. Aan het einde van het online leerprogramma print u het kenniscertificaat om te laten zien tijdens de praktijkbijeenkomst(en).

  PS. De waardecoupon wordt u digitaal uitgereikt na inschrijving van een cursus.

  Lees meer »
 7. Gratis whitepaper voor HR-managers

  De whitepaper met de titel 'HR-managers doen meer wat ze echt willen' is hier te lezen. De auteur is van mening dat de positionering van HR-specialisten nu werkelijk vorm krijgt.

  Er is ook een nieuwe Van denken naar Doen beschikbaar met de titel 'Trainen jochie...trainen'.

  Lees meer »
 8. Zivier geselecteerd voor Wereldprijs 2012

  Het project "Knowledge sharing for everyone's energy' is geselecteerd voor deelname aan de ASN Bank Wereldprijs 2012. Uw sympathie voor dit project kunt u tonen door fan te worden en daarmee helpt u ons om deze wereldprijs in de wacht te slepen.

  Dit project van het Zivier kennis- en leerplatform betreft het ontwerpen van leerprogramma's over duurzaam gebruik in verschillende omgevingen en mensen in de hele wereld. 

  Duurzaam leren hoeft niet altijd langs scholingsinstituten of overheden te verlopen. Duurzaam gebruik van energie is een houding van alledag en wordt ontwikkeld tussen mensen onderling. Die kennis van mensen wordt nog onvoldoende benut. Kennisvergaring is nog te duur en wordt daarmee onbereikbaar voor hele bevolkingsgroepen overal in de wereld. Met dit project wordt kennisdeling wel voor iedereen haalbaar.

  Dit project richt zich dan ook specifiek op het hergebruik van kennis met als doel het energiebewustzijn in de gehele wereld te verhogen vanuit de samenleving en niet vanuit scholingsinstituten en/of overheden.

  Iedereen kan dan ook auteur worden op het Zivier platform en het project wordt succesvol als iedereen zich ook geheel gratis aanmeldt als auteur en tenminste een kleine bijdrage levert aan de inhoud van een cursus. Deze cursus wordt door Zivier samengesteld met het doel tenminste 1 miljoen mensen de cursus gratis te laten volgen, waarbij de cursus in 20 verschillende talen wordt gepubliceerd.

  Meewerken aan dit project is bouwen aan iets heel moois. Kennisdeling op zo'n schaal is super motiverend en jouw inbreng wordt opgenomen in de meest duurzame cursus van de wereld.

  Lees meer »
 9. XcelLeer met een lerende organisatie

  Sinds medio 2011 maken bedrijven gebruik van het stimuleringsprogramma XcelLeer van Mofundus. Het doel van dit programma is om het groeipotentieel van uw bedrijf optimaal te benutten. De opbouw van de verschillende onderdelen is gefaseerd.

  U bepaalt aan de hand van de resultaten of u de volgende fase wilt uitvoeren.

  Over enkele weken wordt dit succesvolle programma uitgebreid met de unieke eigenschappen van het kennis- en leerplatform Zivier.

  Het effect van een lerende organisatie op de groei van hun bedrijf wordt door de deelnemende bedrijven als zo waardevol ervaren, dat zonder meer gesproken kan worden van een duurzame aanpak. Door veel evaluatie met bestaande relaties en best practices zijn de elementen van het XcelLeer programma optimaal op elkaar afgestemd en toch is de fasering gehandhaafd. Niet omdat iets ooit afgesproken is moeten we het programma doen, maar omdat u de toegevoegde waarde ervan dagelijks ervaart.

  Continuïteit in leren en kennisdeling zorgt voor een grotere creativiteit en oplossend vermogen in uw bedrijf. Informeer alvast of bekijk over enkele weken de informatie zorgvuldig. Het biedt u de kans om uw groeipotentieel optimaal te benutten.

  Lees meer »
 10. Licentiehouder van Zivier - online kennisplatform

  Mofundus is door Zivier aangesteld als wereldwijde hoofdlicentiehouder.

  Zivier is het online kennisplatform waarmee het nieuwe leren via leertesten mogelijk gemaakt wordt. De software voorziet elke gebruiker van uitgebreide, heldere leertesten en vele mogelijkheden voor toevoeging van extra informatie in de vorm van tekst, fotomateriaal, video en andere communicatieve uitingen.

  De vision van Zivier is het mogelijk maken, dat mensen overal in de wereld online de kennisonderwerpen van hun keuze en in de taal en het moment van hun keuze kunnen leren zonder dat daarbij de kosten een drempel vormt.

  Mofundus neemt de totale commerciële, financiële en marketing activiteiten voor haar rekening en zorgt bovendien voor de ontwikkeling van content en samenstelling van leertesten.

  Lees meer »