Het aantal volwassenen, die werken en leren, neemt jaarlijks toe. Het bewustzijn over de noodzaak van permanente educatie om jezelf naar een hoger kennisniveau te brengen groeit. Uit eerder onderzoek van Masterbeurs blijkt ook de aanwezigheid van het versterkende effect van werken en leren.

Oorzaken voor het groeiende bewustzijn worden gevonden in de veranderende werkomgeving. Strengere eisen, concurrentie tussen werkzoekenden, internationalisering en de focus op de kenniseconomie zijn enkele ontwikkelingen die hier aan ten grondslag liggen.

 

Een leven lang leren is natuurlijk niet alleen weggelegd voor hoger opgeleiden. Ook op de werkvloer moeten mensen hun specialistische kennis actualiseren. Terug naar de schoolbanken is in veel gevallen niet nodig, want werken en leren valt zeer goed te combineren.

Door het aanbieden van online leertesten zijn mensen in staat cognitieve en expliciete kennis op te doen op het moment van hun keuze en in hun eigen

Lees meer »