Mofundus is door Zivier aangesteld als wereldwijde hoofdlicentiehouder.

Zivier is het online kennisplatform waarmee het nieuwe leren via leertesten mogelijk gemaakt wordt. De software voorziet elke gebruiker van uitgebreide, heldere leertesten en vele mogelijkheden voor toevoeging van extra informatie in de vorm van tekst, fotomateriaal, video en andere communicatieve uitingen.

De vision van Zivier is het mogelijk maken, dat mensen overal in de wereld online

Lees meer »