Het project "Knowledge sharing for everyone's energy' is geselecteerd voor deelname aan de ASN Bank Wereldprijs 2012. Uw sympathie voor dit project kunt u tonen door fan te worden en daarmee helpt u ons om deze wereldprijs in de wacht te slepen.

Dit project van het Zivier kennis- en leerplatform betreft het ontwerpen van leerprogramma's over duurzaam gebruik in verschillende omgevingen en mensen in de hele wereld. 

Duurzaam leren hoeft niet altijd langs scholingsinstituten of overheden te verlopen. Duurzaam gebruik van energie is een houding van alledag en wordt ontwikkeld tussen mensen onderling. Die kennis van mensen wordt nog onvoldoende benut. Kennisvergaring is nog te duur en wordt daarmee onbereikbaar voor hele bevolkingsgroepen overal in de wereld. Met dit project wordt kennisdeling wel voor iedereen haalbaar.

Dit project richt zich dan ook specifiek op het hergebruik van kennis met als doel het energiebewustzijn in de gehele wereld te verhogen vanuit de samenleving en niet vanuit scholingsinstituten en/of overheden.

Iedereen kan dan ook auteur worden op het Zivier platform en het project wordt succesvol als iedereen zich ook geheel gratis aanmeldt als auteur en tenminste een kleine bijdrage levert aan de inhoud van een cursus. Deze cursus wordt door Zivier samengesteld met het doel tenminste 1 miljoen mensen de cursus gratis te laten volgen, waarbij de cursus in 20 verschillende talen wordt gepubliceerd.

Meewerken aan dit project is bouwen aan iets heel moois. Kennisdeling op zo'n schaal is super motiverend en jouw inbreng wordt opgenomen in de meest duurzame cursus van de wereld.