Sinds medio 2011 maken bedrijven gebruik van het stimuleringsprogramma XcelLeer van Mofundus. Het doel van dit programma is om het groeipotentieel van uw bedrijf optimaal te benutten. De opbouw van de verschillende onderdelen is gefaseerd.

U bepaalt aan de hand van de resultaten of u de volgende fase wilt uitvoeren.

Over enkele weken wordt dit succesvolle programma uitgebreid met de unieke eigenschappen van het kennis- en leerplatform Zivier.

Het effect van een lerende organisatie op de groei van hun bedrijf wordt door de deelnemende bedrijven als zo waardevol ervaren, dat zonder meer gesproken kan worden van een duurzame aanpak. Door veel evaluatie met bestaande relaties en best practices zijn de elementen van het XcelLeer programma optimaal op elkaar afgestemd en toch is de fasering gehandhaafd. Niet omdat iets ooit afgesproken is moeten we het programma doen, maar omdat u de toegevoegde waarde ervan dagelijks ervaart.

Continuïteit in leren en kennisdeling zorgt voor een grotere creativiteit en oplossend vermogen in uw bedrijf. Informeer alvast of bekijk over enkele weken de informatie zorgvuldig. Het biedt u de kans om uw groeipotentieel optimaal te benutten.